2020-11-25, trečiadienis, 05:12.     Šiandien Viduklėje saulė teka 08:24, leidžiasi 16:11, dienos ilgumas 7:47.

Viduklės pramonės parkas turi geras perspektyvas (4)

Viduklės pramonės parkas turi geras perspektyvas

Kodėl Viduklėje steigiamas pramonės parkas, kokia jo idėja, kas bus su šioje teritorijoje esančiais privačiais žemės sklypais? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė Savivaldybės administracijos atstovai, susitikę su gyventojais Virgainių kaime įsikūrusios UAB „Apdaila“ patalpose.

 

 

   Verslo zona pakeis padėtį

   Raseinių rajone nėra pramonės gigantų, todėl labai svarbu tose vietovėse, kuriose sovietmečiu veikė įmonės, o šiuo metu jų nėra ir žmonės liko be darbo, steigti pramonės parką bei keisti esamą padėtį. Viduklės pramonės parko steigimas. Šis objektas steigiamas, kad būtų sudarytos geresnės verslo sąlygos investuotojams, padidintas Raseinių rajono konkurencingumas, skatinamas darbo vietų kūrimas. Ūkio subjektų veikla pramonės parke pagerintų verslo aplinką ir vystymą, skatintų verslininkų bendradarbiavimą, investicijų pritraukimą. Tai padėtų mažinti rajone nedarbo lygį ir emigraciją.

 

   „Pramonės parko steigimas inicijuojamas siekiant sudaryti geresnes verslo sąlygas investuotojams, padidinti Raseinių rajono konkurencingumą, skatinti darbo vietų kūrimą. Sukurta šiuolaikinė pramonės parko infrastruktūra iš esmės pakeistų dabartinę padėtį ir užtikrintų vietovės patrauklumą ivestuotojams bei daugelio ūkio subjektų gerą perspektyvą”, – pabrėžė Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento direktorė Indrė Antanaitienė.

 

   Objekto patrauklumą investuotojams labiausiai lemia išplėtota teritorijos infrastruktūra bei galima nauda iš parke veikiančių verslo įmonių veiklos sąveikos. Tokias galimybes turi išsidėsčiusi prie Viduklės geležinkelio stoties, Antringio, Stungurių ir Virgainių kaimų teritorijoje pramonės zona, kuri yra išskirtinė geografine padėtimi (Lietuvos vidurys), išvystyta tranzito infrastruktūra (automagistralė Vilnius–Klaipėda, geležinkelis), potencialia darbo jėga ir kitais aspektais.

 

   Šiuo klausimu Savivaldybės administracija jau toli nužengė. Atsižvelgiant į LR Investicijų įstatymo 91 straipsnyje nustatytas pramonės parko steigimo privalomas sąlygas bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 500), patvirtintu Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ir kultūriniais projektais tvarkos aprašu. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros specialistai parengė Viduklės pramonės parko steigimo investicijų projektą, kuriame numatyta sutvarkyti ne tik esamą infrastruktūrą, bet ir nutiesti naujus kelius, įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus, apšvietimą bei atlikti kitus svarbius darbus. Savivaldybės administracijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai jau tarėsi dėl papildomos geležinkelio atšakos tiesimo į būsimą pramonės parką. Jau prasidėjo Pramonės gatvės kapitalinio remonto projektas, kurio visi darbai yra suskirstyti etapais.

 

 

   Svarbus statusas vilios investuotojus

   Parengtas investicijų projektas šiuo metu vertinamas VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Projektas taip pat yra pateiktas LR Ūkio ministerijai derinti su prašymu inicijuoti projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu procedūras. Ministerija dar nėra pateikusi oficialaus atsakymo, bet tikimasi, kad jis bus teigiamas.

 

   Prieš gerą mėnesį Raseiniuose apsilankęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis teigiamai įvertino pristatytą Viduklės pramonės parko idėją ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuveiktus darbus. Premjeras pabrėžė, kad nesėkmingi kituose rajonuose pramonės parkų ar LEZ‘ų projektai neturi stabdyti naujų gerų iniciatyvų ir raseiniškių užmojų.

 

   „Jeigu Vyriausybė pritars parengtam investicijų projektui ir suteiks Viduklės pramonės parkui valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą, pagal šių metų birželio mėnesį pakeistą Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašą, infrastruktūros tvarkymui, vystymui ir plėtrai gautume per 10 mln. Eur investicijų. Neliks pamiršti ir šalia būsimo pramonės parko teritorijos gyvenantys žmonės. Pavyzdžiui, į jų namus būtų galima nutiesti įvadus ir juos prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, kurie eis į Viduklės valymo įrenginius. Po kelerių metų ši teritorija pasikeis neatpažįstamai, tikimės, kad čia žmonės turės darbo, gerės gyvenimas ir jų vaikai ar anūkai nebėgs iš gimtų vietų, o į jas sugrįš“, – sakė Savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Ačas.

 

   Pristatęs pagrindinį investuotoją UAB „Augantis miestas“, direktorius pabrėžė, kad norinčiųjų investuoti yra ir daugiau. Jeigu šis projektas būtų pradėtas bent praėjusiais metais, į šią pramonės zoną gal būtų įžengusi AB „Grigeo Grigiškės“. Šios popierių ir jo produktus gaminančios įmonės vadovo Gintauto Pangonio teigimu, grigiškiečiai turėjo ketinimų statyti Viduklės pramonės parke modernią gamyklą, kuri būtų užėmusi apie 4000 kvadratinių metrų teritorijos. Tačiau jai pasirinko kitą vietą, nes negalėjo ilgiau laukti. Vis dėlto G.Pangonis prasitarė, kad tai ne paskutinis šios įmonės plėtros projektas ir jie žvalgysis į Viduklės pramonės parką. Su juo ateities planus sieja ir „KG Group“ (žinoma, kaip AB „Kauno grūdai“) bei kitos verslo įmonės.

 

 

   Atsakė į gyventojų klausimus

   Valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas pirmiausia užtikrintų pramonės parko plėtrą 30 ha žemės teritorijoje. Dabar į ją patenka apie 79 privačių ar valstybei priklausančių žemės sklypų, kurių dauguma yra nuo kelių arų iki hektaro. Privatūs sklypai bus išpirkti valstybės poreikiams. Po teritorijos perplanavimo išpirkus sklypus, numatoma suformuoti apie 18 sklypų, kurie būtų siūlomi investuotojams arba juose būtų įrengiama bendra pramonės parko infrastruktūra. Žemės sklypų pardavimo klausimu šiuo metu galima kalbėtis su Savivaldybės administracijos atstovu Kazimieru Visockiu bei investuotojais. Kai Vyriausybė suteiks šiai teritorijai valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą, sklypai bus paimami pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras. Sklypų savininkams bus išmokėtos kompensacijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

   Kokios kainos gali tikėtis sklypų savininkai? Pasak Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Raseinių skyriaus vedėjo Jurgio Plieskio, pirmiausia nepriklausomi ekspertai vertins sklypus pagal žemės našumo balus, jų vietą, plotą, domėsis už kokią kainą buvo parduoti netoliese esantys panašaus dydžio sklypai. Su nustatyta kaina nesutikę žemės savininkai galės kreiptis į teismą.

 

   Gyventojai išgirdo atsakymus ir į kitus klausimus. Pavyzdžiui, kas užtikrins, kad į būsimą pramonės parką kojos neįkeltų aplinkos teršėjai?

   „Pramonės parko teritorijoje ūkio subjektai galės vykdyti veiklas, numatytas teritorijų planavimo dokumentuose. Viduklės bendrajame plane numatyta, kad šioje teritorijoje esančios žemės pagrindiniai galimi naudojimo būdai yra pramonės ir sandėliavimo objektų statybai. Statant statinius, kuriems įstatymu nustatyta tvarka reglamentuotos sanitarinės apsaugos zonos, kurios pateks į gyventojų sklypus, galės būti įregistruojamos tik su gyventojų sutikimu. Tokius sutikimus privaloma gauti iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo.“, – atsakė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Armandas Mockus.

 

    Apsaugai nuo taršos skiriamas itin didelis dėmesys. Nuo šių metų pradžios Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Užterštos naftos bazės teritorijos Raseinių r. sav., Viduklės geležinkelio stoties teritorijoje, sutvarkymas“. Lietuvos geologinės tarnybos prie Aplinkos ministerijos inicijuoto projekto vertė – 243 230,68 euro. Šios sumos didžiąją dalį – 231 069 Eur sudaro ES investicinių projektų fondų lėšos. 12 161,54 Eur skyrė Raseinių rajono savivaldybė. Paslaugos teikėja – viešojo rangos darbų konkurso laimėtoja UAB „Ekovalis“, kontrolės priežiūrą atlieka viešo pirkimo būdu pasirinkta UAB „Grota“. Visus darbus planuojama užbaigti ateinančių metų balandžio mėnesį ir labai patogioje strateginėje vietoje steigti pramonės parką. Į jos teritoriją patenka ir UAB „Autokausta“ priklausanti zona, kuri taip pat bus išvalyta.

 

   Kitas klausimas buvo toks: ar bus pasirūpinta šalia būsimo pramonės parko gyvenančių žmonių saugumu?

   Savivaldybės administracijos direktorius R.Ačas pakartojo tai, kuo jis rūpinasi jau kelis mėnesius ir ką apie tai rašė „Savivaldybės žinios“. Bus skelbiamas viešojo pirkimo konkursas, kurio būdu pasirinkta įmonė visame rajone atliks viešojo saugumo stebėsenos tarnybos funkciją. Bus pastatyti monitoriai, kuriuose bus galima matyti „gyvi“ vaizdai, užfiksuoti svarbiausiose seniūnijų vietose įrengtų vaizdo kamerų. Pamatę viešosios tvarkos pažeidimus, budintys darbuotojai tuoj pat informuos mobilius policijos patrulius, kurie turės galimybę nedelsiant reaguoti. Pramonės parko saugumu ateityje rūpinsis saugos tarnybos, kurių darbuotojai budės visą parą. Taigi ir Virgainių gyvenvietė galės jaustis saugiai.

 

   „Mūsų tikslas, kad Viduklės pramonės parkas ateityje taptų Laisvąja ekonomine zona (LEZ). Pagal įstatymą šioje ekonominėje zonoje įsikūrusioms bendrovėms taikoma daugiau mokesčių lengvatų, todėl sutaupytomis lėšomis galima modernizuoti įmones, kurti geresnes darbo sąlygas, didinti darbuotojų atlyginimus. Ateityje planuojame skelbti konkursą pramonės parko operatoriui, kuris administruos šį objektą. Į priekį žengsime dar ryžtingiau ir intensyviau, kad sėkmingai įgyvendintume šį išskirtinį projektą“, – tvirtino Savivaldybės administracijos direktorius R. Ačas.


 

Contact form

 

Redaktorė 2017-11-02 17:10:36 IP: 188.69.197.152

Dėkojame poniai Skaitytojai už „Naujo ryto“ darbo įvertinimą ir primename: kada ir kokius linksnius reikia vartoti, labai aiškiai įvardija Valstybinė lietuvių kalbos komisija, kuri sako: „Vardininkas ir galininkas nevartotinas, neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti (vietoj dalies kilmininko) su veiksmažodžiais...“ Na, o jei ponią Skaitytoją domina redaktorės išsilavinimas – esu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, turinti edukologijos magistro laipsnį, o „išsimokslinusiai skaitytojai“, kuriai ausys rausta iš gėdos, skaitant taisyklingai parašytus tekstus, turėčiau priminti, jog redakcijoje tekstus taiso kalbos tvarkytoja, turinti lietuvių kalbos ir literatūros magistro laipsnį. „Naujo ryto“ redaktorė

 

Ei 2017-10-31 17:04:52 IP: 84.15.187.192

Kompensuos teisės aktu nustatyta forma. Tai reiškesi špyga taukuota

 

Skaitytoja 2017-10-30 19:31:56 IP: 78.62.117.224

Skaičiau tą patį straipsnį mūsų savivaldybės oficioze NAUJAS RYTAS ir iš gėdos ausys raitėsi... "į jų namus galima nutiesti ĮVADŲ", "sovietmečiu veikė ĮMONIŲ", "sudaryta GERESNIŲ VERSLO SĄLYGŲ INVESTUOTOJAMS" ir t.t. Kalbant apie skyrybą, kablelių pridėliota bet kur, tiesiog "be ryšio".Įdomu, kiek klasių yra baigusi NAUJO RYTO redaktorė?! Nenuostabu, kad šis rajono laikraštis, kadaise buvęs tikrai padorus ir rimtas, dabar dykai brukamas. Save gerbiantis skaitytojas tokio leidinio nenori nei pirkti, nei prenumeruoti. Tuo pačiu noriu pareikšti pagarbą šio portalo redaktoriams, kurie ištaisė aibių aibes klaidų. P.S. Nesivelsiu į diskusiją, ar straipsnis atitinka tikrovę. Mane tiesiog papiktino penktos klasės mokinuko lygio rašinys rajono laikraštyje.

 

anonimas 2017-10-30 12:33:10 IP: 158.129.237.204

Kas jus finansuoja, kad jūs tokius tikrovės neatitinnknčius straipsnius publikuojat? Čia ne naujienų portalas, o kažkoks pirktinis laikraštis laižantis Ačui vietą žemiau juosmens...Šios dienos vardadieniai